Váš růst s naší podporou...

přepravíme vše právě pro Vás

Mezinárodní kamiónová doprava, skladové služby, mezinárodní zasilatelství, opravy motorových vozidel

Víme jak rychle dopravit Vaše zboží.

Společnost SPEED HAN a.s. (původně spol. s.r.o.) byla založena roku 1993. Hlavním předmětem našeho podnikání je mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní doprava, mezinárodní zasílatelství, skladové služby - včetně konsignačních skladů a opravy motorových vozidel. Naše dopravní prostředky a skladové prostory slouží pro řadu našich významných obchodních partnerů.

Nejvýznamnějšími z nich jsou společnosti JOHNSON CONTROLS Automotive k.s. a MEVA a.s., dále pak Kostal CR s.r.o., Unilever a.s., Glanzstoff Bohemia a DHL Expres s.r.o..

V roce 2002 jsme získali certifikaci ISO 9001 od Lloyd´s Register Quality Assurance. Roku 2006 došlo k transformaci právní formy společnosti z s. r.o. na akciovou společnost.

Aktivity naší společnosti zahrnují i další činnosti jako např. osobní dopravu. Na objednávku provádíme osobní hromadnou přepravu autobusy a individuální přepravu osobními automobily včetně přeprav V.I.P. osob.

Naše firma disponuje moderní opravárenskou základnou pro dopravní techniku. Ve výstavbě je mycí linka pro nákladní automobily a autobusy.